Tel:0535-6962070;18562184358
当前位置: 主页 > 公司新闻 > 常见问题 >

常用支付账户

 2018-08-04 11:49
点击:

公司户名:山东译洁翻译有限公司    
开户银行:烟台农村商业银行股份有限公司开发区支行(行号:402456005105 )     
账号:   9060 1061 3004 2059 0041 25
  
开户行:中国农业银行烟台开发区支行 
账号:62284 5026 80093 65676
户名:王春辉
 
 
开户行:烟台银行
账号:623533 53500 00705 450
户名:王春辉
 
支付宝:xiaxiahere@163.com      户名:侯春霞
 
微信:18562184358
 
友情链接: